或将被定名RC-6/下半年上市 宝骏四门轿跑官图

TermoTeknik特克尼克中国 - 钢制板式散热器    2022-06-22

或将被定名RC-6/下半年上市  宝骏四门轿跑官图

日前,宝骏官方发布了CN220C的实拍图片 ,按照此前暴光的申报图来看,新车或将被定名RC-6为,其定位四门轿跑车 ,估计将在本年下半年上市 。

在外不雅设计上,宝骏RC-6沿用最新品牌Logo和家族设计,溜背式的车身强化了其整体的动感结果 ,前保险杠的贯串下饰板和后保险杠的设计都强化了横向视觉宽度。其车身尺寸为4925×1880×1580mm ,轴距为2800mm。

动力上,新车估计和宝骏RS-5不异,将搭载最年夜功率为108kW的1.5T策动机 ,估计与其匹配的将是6速手动和摹拟8速CVT变速箱,前者申报百千米油耗为6.7L,后者申报百千米油耗为7.3L ,同时知足国六尺度 。

TermoTeknik特克尼克中国 - 钢制板式散热器
【读音】:

rì qián ,bǎo jun4 guān fāng fā bù le CN220Cde shí pāi tú piàn ,àn zhào cǐ qián bào guāng de shēn bào tú lái kàn ,xīn chē huò jiāng bèi dìng míng RC-6wéi ,qí dìng wèi sì mén jiào pǎo chē ,gū jì jiāng zài běn nián xià bàn nián shàng shì 。

zài wài bú yǎ shè jì shàng ,bǎo jun4 RC-6yán yòng zuì xīn pǐn pái Logohé jiā zú shè jì ,liū bèi shì de chē shēn qiáng huà le qí zhěng tǐ de dòng gǎn jié guǒ ,qián bǎo xiǎn gàng de guàn chuàn xià shì bǎn hé hòu bǎo xiǎn gàng de shè jì dōu qiáng huà le héng xiàng shì jiào kuān dù 。qí chē shēn chǐ cùn wéi 4925×1880×1580mm,zhóu jù wéi 2800mm。

dòng lì shàng ,xīn chē gū jì hé bǎo jun4 RS-5bú yì ,jiāng dā zǎi zuì nián yè gōng lǜ wéi 108kWde 1.5Tcè dòng jī ,gū jì yǔ qí pǐ pèi de jiāng shì 6sù shǒu dòng hé mó nǐ 8sù CVTbiàn sù xiāng ,qián zhě shēn bào bǎi qiān mǐ yóu hào wéi 6.7L,hòu zhě shēn bào bǎi qiān mǐ yóu hào wéi 7.3L,tóng shí zhī zú guó liù chǐ dù 。

发表评论